تبلیغات
amazing world and english grammar - Elder, Eldest, Older, Oldest

amazing world and english grammar

Elder, Eldest, Older, Oldest

Elder, Eldest, Older, Oldest


اما مطلبی را كه برای امروز در نظر دارم تفاوت در كاربرد " elder, eldest, older, oldest  است. باید دقت كرد كه در بكار گیری  elder  ‌و eldest ‌ محدودیت های زیادی وجود دارد. اول اینكه این دو كلمه فقط در باره انسانها قابل اطلاق هستند در حالیكه older  و oldest  را میتوان در باره ساختمان ها كوه ها روزنامه ها آداب و سنن و امثال آن به كار برد. دوم اینكه elder  و eldest ‌ فقط در ساختار های گرامری خاصی قابل استفاده هستند.مثلا" اگر آنها را از موصوفشان جدا كنیم دیگر بعنوان صفت قابل استفاده نیستند. بطور مثال در مكالمه زیر نمی توان آنها را به جای older  و oldest به كار برد :

Is Tim older than Tony?

 

No, Tony is older;     The child who is oldest is Sally.

در واقع اگر این دو را از موصوف خود جدا كنیم دیگر نقش صفت خود را از دست میدهند و خود در نقش  اسم به كار میروند و مثلا"‌می توانند به دنبال  the  و my   و امثال آن بیایند. مثل:

Tony is the elder;      The eldest of the three is Sally.

 

نباید تصور كرد كه همیشه به كار بردن older    و oldest ‌ مرجح است. وقتی به جای "the"  این كلمات به دنبال "an "   یا "my" ‌ بیایند به كار بردن  elder ‌و eldest ‌ ترجیح دارد. مثل:

 He's got family responsibilities – he is after all an elder son;      Sally is my eldest.

یك تفاوت دیگر این است كه بعد از elder  هرگز نمی توانیم از  than ‌استفاده كنیم.

 

خوب این هم یك مطلب برای تمرین ترجمة

 Teresa was the ugly duckling. The truth was that the DeFosses were embarrassed by their elder daughter. If Teresa had been conventionally ugly, they might have sent her to a plastic surgeon and had her nose shortened, or her chin brought forward, or her eyes fixed. But the problem was that all Teresa's features were just slightly askew.

 Sidney Sheldon

The Sands of Time


طبقه بندی: English Grammar، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط arya ghaemi


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت