تبلیغات
amazing world and english grammar - نكاتی پیرامون also – too و as well

amazing world and english grammar

نكاتی پیرامون also – too و as well
نكاتی پیرامون also – too و as well

هر سه كلمه فوق به معنای «همچنین» می باشند با این تفاوت كه also رسمی تر از بقیه می باشد و معمولاً قبل از افعال اصلی و بعد از افعال كمكی به كار میرود.

- He speaks French and he also writes it.

- She was rich and she was also selfish.

ترجیحاً هنگامیكه فعل مورد تأكید است از also قبل از آن استفاده میشود.

- I can also swim.

در جمله فوق اشاره می شود كه علاوه بر فعالیت های دیگر قادر به شنا كردن هم هستم.

دو كلمه too و as well بیشتر در پایان عبارت بكار می روند.

- I've read the book and I've seen the film as well/too.

چنانچه بخواهیم فاعل را مورد تأكید قرار دهیم بلافاصله بعد از آن از too استفاده می شود.

- I, too, can swim.

تذكر: سه كلمه  also- too و as well در جملات مثبت بكار میروند و در جملات منفی می توان از not … either یا neither … nor در جملات مثبت ولی با مفهوم منفی استفاده كرد.

- They haven't phoned and they haven't written either.

- I don't want to go either.

- Neither you nor I know what happened.

- We like neither the American design nor the European one.

چنان كه اشاره شد با تغییر موقعیت too معنی جمله تغییر می كند.

- She, too, understands English.

- She understands English, too.

جمله اول بدین معناست كه او هم مانند دیگران انگلیسی را می فهمد در حالیكه جمله دوم بدان معناست كه او علاوه بر زبان های دیگر، انگلیسی را هم می فهمد.

as well تنها در پایان جمله بكار می رود و پس از آن چیزی قرار نمی گیرد در حالیكه پس از as well as میتوان شخص یا چیز مورد نظر را ذكر كرد.

- Are they coming as well?

- He gave me money as well as advice.


طبقه بندی: English Grammar، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط arya ghaemi


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت