تبلیغات
amazing world and english grammar - شعری زیبا به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی امیلی دیکینسون Emily Dickinson

amazing world and english grammar

شعری زیبا به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی امیلی دیکینسون Emily Dickinson
شعری زیبا به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی امیلی دیکینسون Emily DickinsonThere is no frigate like a book

هیچ ناوی چون کتاب

to take us lands away

ما را به دریاهای دور نتواند برد

nor any coursers like a page

و هیچ سمندی همچو برگی

of prancing poetry

از چکامه ای طرب انگیز

this traverse may the poorest take

اینک وسیله ای رایگان

without oppress of toll

برای گشت و کذار تنگدستان

how frugal is the chariot

وه چه کم بهاست

that bears the human soul

ارابه حامل روح انسان


طبقه بندی: English Grammar، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط arya ghaemi


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت